Αι σύγχρονοι επιστημονικαί μέθοδοι διοικήσεως επιχειρήσεων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Μάριος Ν. Τσιμάρας

Keywords


Business planning; Enterprises; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013