Εννοιολογικός προσδιορισμός και κριτήρια διακρίσεως βιομηχανίας και βιοτεχνίας: πρότασις νομοθετικής θεσπίσεως ορθολογικών κριτηρίων, προς διάκτισιν εν τη πράξει βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων

Ιωάννης Κ. Χολέβας

Keywords


Enterprises; Law; Industry; Small industry

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013