Διεθνές συνέδριον λογιστικής τυποποιήσεως εις Βρυξέλλας (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Τ. Σ. Παπαναστασάτος

Keywords


Conferences; Accounting; Standards

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013