Κίνησις προς σύστασιν ανωντάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δια μόρφωσιν επιχειρηματιών (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Keywords


Businessmen; Training; Higher education

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013