Προγραμματισμός οικονομικής αναπτύξεως (κριτήριο του μεγέθους της αγοράς)

Βασιλική Οικονομάκη-Μαλινδρέτου

Keywords


Economy; Imports; Production; Economic analysis; Economic planning; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013