Η διεθνής προστασία του ανθρώπου και το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως των λαών

Σπυρίδων Καλογερόπουλος - Στρατής

Keywords


Society; Politics; International relations; Human rights

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013