Η οργάνωσις της εσωτερικής υπηρεσίας των τελωνείων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Ιωάννης Λ. Φράγκος

Keywords


Custom duties; Taxation

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013