Έννοια, περιεχόμενον και οργάνωσις του προγραμματισμού της περιφερειακής αναπτύξεως (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Δημήτριος Κ. Ψαρός

Keywords


Regional development; Regional programming

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013