Προσφορά και ζήτησις ελληνικών καπνών: προβλέψεις και προγραμματισμός

Άννα Κουτσογιάννη - Κοκκοβά

Keywords


Market; Supply; Demand; Business planning

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013