Περιφερειακή ανισοκατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Αθανάσιος Θ. Χασάκης

Keywords


Regional development; Income policy; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013