Αι εξισώσεις διαφορών εν τη οικονομετρία (μέθοδος επιλύσεως τούτων)

Κωνσταντίνος Αθανασιάδης

Keywords


Equations; Econometric models; Econometrics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013