Οι συντελεσταί συμμετοχής ομάδων ηλικιών του ελληνικού πληθυσμού εις σχηματισμόν του εργατικού δυναμικού

Σώζων Μ. Χατζόγλου

Keywords


Human resources; Labor; Population; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013