Η μαθηματική οικονομική ανάλυσις 4. (συνέχεια εκ του προηγουμένου) Προβλήματα παραγωγής και κεφαλαιοποιήσεως

Κωνσταντίνος Πληθείδης, Βασίλειος Μεταξάς

Keywords


Mathematics; Economic analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013