Το κοινωνικόν κόστος και ο ανθρώπινος παράγων

Γεώργιος Δ. Κατζουράκης

Keywords


Cost; Economic development; Human resources

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013