Περιφερειακή ανάπτυξη και δημόσιες σχέσεις (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Διονύσιος Κ. Μαγκλιβέρας

Keywords


Regional development; Public relations

Full Text:

PDF




η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013