Παραγωγικότης και εργάται: εκ της 9ης Διεθνούς Διασκέψεως επί των Κοινωνικών Προβλημάτων της Οργανώσεως της Εργασίας - Γαλλία 1955

Διεθνής Διάσκεψη επί των Κοινωνικών Προβλημάτων της Οργανώσεως της Εργασίας

Keywords


Productivity; Labor; Employees

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013