Η εξέλιξις της οργανωτικής θεωρίας και η επιστημονική μέθοδος

Ιωάννης Ν. Γιαννουζάς

Keywords


Management; Methodology; Scientific research

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013