Ο προγραμματισμός της οικονομικής αναπτύξεως και το πενταετές πρόγραμμα

Γεώργιος Φ. Κουτσουμάρης

Keywords


Economic development; Industry; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013