Οργανωτική μέθοδος καταρτίσεως οικονομικού προτύπου, καθορισμού πεδίων εποπτείας εργαζομένων

Μπέης Ρηγόπουλος

Keywords


Methodology; Standards; Equations; Management; Economic programming; Labor

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013