Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυσις εις την σύγχρονον οικονομικήν επιστήμην

Κωνσταντίνος Α. Καλογρής

Keywords


Economic analysis; Variables; Methodology

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013