Στατιστική ανάλυσις εις πίνακας πολλαπλής εισόδου

Σπυρίδων Παπαδόπουλος-Σταύρου

Keywords


Statistics; Sampling; Population; Posibilities

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013