Η αναδιοργάνωσις των δημοσίων υπηρεσιών (κριτική αξιολόγησις της εκθέσεως Langrod) (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Χ. Ν. Αθανασόπουλος

Keywords


Public sector; Public services; Administration

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013