Η αναδιοργάνωσις των δημοσίων υπηρεσιών της Ελλάδος (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Georges Langrod

Keywords


Public sector; Public services; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013