Τα δημόσια οικονομικά κατά την τουρκοκρατίαν

Λάζαρος Θ. Χουμανίδης

Keywords


Public economics; Economic conditions; Economic history; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013