Διερεύνησις των μεταβολών της ελαστικότητος εις τας γραμμικάς συναρτήσεις

Κωνσταντίνος Γ. Δρακάτος

Keywords


Linear analysis; Functions; Elasticity; Statistics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013