Το κόστος των δειγματοληπτικών ερευνών (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Γεώργιος Π. Μπαζίγος

Keywords


Statistics; Sampling; Census; Cost

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013