Αναθεώρησις διεθνούς ταξινομήσεως κλάδων οικονομικής δραστηριότητος (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Μιχαήλ Α. Γκεβέτσης

Keywords


Economics; Enterprises; Industry

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013