Το Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος : προσπάθειαι και επιτεύγματα του έτους 1966 (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Άγγελος Ι. Νίνος

Keywords


Productivity; Organizations; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013