Σφάλματα των δεικτών με ειδικήν αναφοράν εις τον δείκτην τιμών καταναλωτού της Ε.Σ.Υ.Ε.

Γεώργιος Π. Μπαζίγος

Keywords


Price indices; Mathematical models; Consumption

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013