Κοινωνική ασφάλισις (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κωνσταντίνος Καραβάς

Keywords


Insurance; Social policy; Social welfare; Social aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013