Η κρίσις της ευρωπαϊκής ιδέας και η πολιτική της υπερβατικής κλιμακώσεως (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Andre Marshal

Keywords


Economic policy; Europe; Agricultural policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013