Συγχώνευσις αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών

Ανδρέας Δ. Λουκόπουλος

Keywords


Mergers; Corporations; Insurance

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013