Μερικαί κρίσιμοι διαρθρώσεις δια την αγοράν των ελληνικών επιχειρήσεων εις τον πλαίσιον της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς

Κωνσταντίνος Α. Καλογρής

Keywords


Common market; Competition; Industry; Enterprises

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013