Παγκόσμιοι και κατά γεωγραφικάς περιφέρειας προβολαί του πληθυσμού και της προσφοράς εργασίας

Δημήτριος Ν. Υψηλάντης

Keywords


Demography; Population; Labor; Statistics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013