Σύνοδος ομάδος εργασίας επί βιομηχανικής στατιστικής (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Μιχαήλ Α. Γκεβέτσης

Keywords


Sessions; Industry; Statistics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013