Ανάλυσις δι' υποδειγμάτων, ως βάσις λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Erich Kosiol

Keywords


Desicion making; Models; Productivity

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013