Εντυπώσεις από το παρά τη Α.Β.Σ.Π. ανωτέρον φροντιστήριον εργατικού δικαίου (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Άγγελος Ι. Νίνος

Keywords


Higher education; Labor law

Full Text:

PDF




η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013