Οργάνωσις επιχειρήσεων, δια της μεθόδου της διοικητικής ολοκληρώσεως

Χαρά Π. Ανδρονίκου

Keywords


Administrative integration; Management; Business planning

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013