Η ακολουθητέα βιομηχανική πολιτική εις τα πλαίσια της Ε.Ο.Κ. (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Robert Toulemon

Keywords


Industrial policy; European Union

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013