Το επιστημονικόν και τεχνικόν δυναμικόν των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Keywords


Human resources; Education; Economic cooperation

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013