Η διάρθρωσις της αμοιβής εργασίας των μισθωτών εις την βιομηχανίαν - βιοτεχνίαν, κατά τα έτη 1965-1967

Σώζος Μ. Χατζόγλου

Keywords


Labor; Wages; Enterprises; Industry

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013