Μακροπρόθεσμος οικονομική εξυγίανσις της κοινωνικής ασφαλίσεως (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κωνσταντίνος Γ. Καραβάς

Keywords


Insurance; Social policy; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013