Απότισις τιμής προς τον F. W. Taylor

Louis Danty - Lafrance

Keywords


Labor; Productivity; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013