Η εξωτερική χρηματοδότησις έργων οικονομικής αναπτύξεως (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Λυκούργος Α. Παπαδόπουλος

Keywords


Economic development; Financing; Project management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013