Ο Έλλην γεωργός και η χρησιμοποίησις των πόρων του

Παναγιώτης Κ. Παναγιωτόπουλος

Keywords


Agriculture; Greece; Rural policy; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013