Η μορφή της συνεργατικής διοικήσεως

Χαρά Π. Ανδρονίκου

Keywords


Management; Cooperation; Human resources

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013