Οργανωτικαί μορφαί: Ερρίκος Λαυρέντιος Γκανττ (Henry Laurence Gantt) 1861-1919 (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Ιωάννης Λ. Χρυσοχός

Keywords


Directors; Management; Leadership

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013