Οργανωτικαί μορφαί: Frank Bunker Gilbreth (1868-1924) και Lilian Molder Gilbreth (1878- ) (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Ιωάννης Λ. Χρυσοχός

Keywords


Sciences; Management; Personalities

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013