Ναυτιλιακή υποδομή: έννοια και περιεχόμενον

Ιωάννης Κ. Χολέβας

Keywords


Shipping; Infrastructure; Maritime economics; Shipbuilding

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013