Προβλήματα μεθοδολογίας εις την οικονομικήν ανάλυσιν: η σύνθεσις της οικονομετρίας

Σπυρίδων Παπαδόπολης-Σταύρου

Keywords


Economic analysis; Statistical analysis; Methodology; Econometrics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013